เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการ
บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านลูกค้า พิจารณาเงื่อนไขก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง
ทางบริษัทฯ ขอรับประกันสินค้าตามเงื่อนไข ใบรับประกัน และระยะเวลาการรับประกันตามที่ผู้ผลิตระบุไว้ นับจากวันที่ลูกค้ารับสินค้า
ซื้อสินค้าใหม่และสินค้าอยู่ในระยะเวลารับประกัน
 • ฟรีค่าใช้จ่ายในการตรวจเช็ค,ค่าซ่อม ,ค่าอะไหล่และค่าแรง
 • ไม่รวมจากเหตุที่เกิดจากการติดตั้ง,การใช้งานที่ผิดวิธี, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, จงใจทำให้เสียหาย, ดัดแปลงสินค้า, ทำการซ่อมมาจากที่อื่น
 • สินค้ามีปัญหาต้องส่งสินค้าให้ทางบริษัทตรวจสอบก่อนเปลี่ยนสินค้าให้ การเปลี่ยนสินค้าบางชนิดจะเปลี่ยนเฉพาะ ส่วนที่มีปัญหาเท่านั้น ไม่รวมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ของสินค้า
 • คิดค่าจัดส่งสินค้า (สินค้าบางชนิดไม่คิดค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด)
 • คิดค่าบริการรับส่งสินค้า กรณีลูกค้าต้องการให้ทางบริษัทรับสินค้ามาตรวจเช็คหรือซ่อม (ลูกค้าแจ้งให้ฝ่ายขายทราบเพื่อขอใบเสนอราคา)
สินค้าหมดระยะการรับประกัน
 • คิดค่าบริการตรวจเช็ค, ค่าซ่อม, ค่าแรง,ค่าอะไหล่ หากลูกค้าไม่อนุมัติซ่อม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่าย ในการตรวจเช็คหาความผิดปกติ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ตามความยากง่ายในแต่ละประเภทของสินค้าขั้นต่ำคิด 500 บาทต่อเครื่อง (ลูกค้าแจ้งให้ฝ่ายขายทราบเพื่อขอใบเสนอราคา)
 • ระยะเวลาในตรวจเช็คของแต่ละชนิดสินค้าจะแจ้งผล 3-15 วันทำการ หรืออาจเร็วกว่านั้น และทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า
สินค้าให้ลูกค้าใช้ระหว่างรอซ่อม
 • สินค้ามีเฉพาะบางรุ่นและบางรายการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาให้เครื่องสำลองใช้หรืองด ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
งานบริการงานซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือ
 • เมื่อได้รับใบสั่งซื้อจากลูกค้า ทางบริษัทจะดำเนินการซ่อมหรือสอบเทียบภายใน 1-3 วัน
  ยกเว้นกรณีอะไหล่หรือก๊าซสอบเทียบบางชนิดอาจต้องใช้เวลารอ 15-45 วันแนะนำลูกค้าแจ้งล่วงหน้าว่าต้องการซ่อมหรือสอบเทียบเป็นเครื่องมือชนิดใดก่อน
การชำระค่าบริการงานซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือ
 • เงื่อนไขการชำระเงิน ไม่มีเครดิต
 • ท่านลูกค้าโอนเงินชำระค่าบริการซ่อม,สอบเทียบ หรือก่อนรับสินค้า
การบริการนอกพื้นที่คิดค่าใช้จ่าย
 • งานระบบติดตั้งสินค้า, บริการซ่อม,บริการสอบเทียบเครื่องมือ, บริการอบรมสอนการใช้งานสินค้า, ภายนอกบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่าย และค่าเดินทาง
 • ลูกค้าที่ซื้อสินค้าใหม่ ต้องการให้อบรมนอกสถานที่ กรุณาแจ้งฝ่ายขายเพื่อเสนอราคาเพิ่มเติมในส่วนนี้
การบริการในพื้นที่ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • บริการสอนการใช้งานสินค้า ที่บริษัทเอพีแอล เอเซีย จำกัด
  (ทั้งลูกค้าที่ซื้อสินค้าใหม่และลูกค้าที่ซื้อใช้แล้ว อยู่ในระยะเวลารับประกันและหมดประกัน)
ไม่รับคืนสินค้า
 • สินค้าที่ลูกค้าซื้อแล้ว ทางบริษัทฯไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้าทุกกรณี
สินค้าซ่อม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบสินค้าที่ส่งซ่อม หลังจากบริษัทฯส่งใบเสนอราคาแจ้งลูกค้าแล้ว แต่ลูกค้าไม่อนุมัติซ่อม หากลูกค้าไม่มาติดต่อรับสินค้าคืนภายใน 90 วัน
Visitors: 182,324