เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการ
บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านลูกค้า พิจารณาเงื่อนไขก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง
ทางบริษัทฯ ขอรับประกันสินค้าตามเงื่อนไข และระยะเวลาตามที่ระบุไว้ ในใบรับประกัน ระยะเวลาการรับประกันนับจากวันที่ลูกค้ารับสินค้า
สินค้าอยู่ในระยะเวลารับประกัน
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อม ฟรีค่าอะไหล่และค่าแรง
 • ทั้งนี้ไม่ครอบคลุมการติดตั้งและการใช้งานที่ผิดวิธี, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ,
จงใจทำให้เสียหาย, ดัดแปลงสินค้า, ทำการซ่อมมาจากที่อื่น
 • การเปลี่ยนสินค้าจะเปลี่ยนเฉพาะ ส่วนที่มีปัญหาเท่านั้น ไม่รวมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ของสินค้า
สินค้าหมดการรับประกัน
 • คิดค่าบริการซ่อม ค่าแรงค่าอะไหล่ หากลูกค้าไม่อนุมัติซ่อม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ตามที่บริษัทกำหนด
  ทั้งนี้ตามความยากง่ายในแต่ละประเภทสินค้าในการตรวจเช็ค ขั้นต่ำคิด 500 บาทต่อเครื่อง
 • ระยะเวลาตรวจเช็คความผิดปกติของสินค้าแจ้งผล 3-15 วันทำการ หรืออาจเร็วกว่านั้น และจัดส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า
สินค้าให้ลูกค้าใช้ระหว่างรอซ่อม
 • สินค้ามีเฉพาะบางรุ่นและบางรายการเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาให้เครื่องสำลองใช้หรืองด ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
งานบริการงานซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือ
 • เมื่อได้รับใบสั่งซื้อจากลูกค้า ทางบริษัทจำดำเนินการสอบเทียบภายใน 1-3 วัน
  ยกเว้นกรณีก๊าซสอบเทียบบางชนิดอาจต้องใช้เวลา 15-45 วันแนะนำลูกค้าแจ้งล่วงหน้าว่าต้องการสอบเทียบเป็นเครื่องมือชนิดใดก่อน
การชำระค่าบริการงานซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือ 
 • เงื่อนไขการชำระเงิน ไม่มีเครดิต 
 • ท่านลูกค้าโอนเงินชำระค่าบริการซ่อม,สอบเทียบ หรือก่อนรับสินค้า
 • หรือท่านลูกค้ามารับสินค้าพร้อมชำระเงินที่บริษัทฯ ได้
การบริการนอกพื้นที่คิดค่าใช้จ่าย
 • บริการติดตั้งสินค้า, บริการสอบเทียบเครื่องมือ, บริการอบรมสอนการใช้งานสินค้าวิเคราะห์ปัญหา ภายนอกบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่าย ตามและระยะทาง
 • ลูกค้าที่ซื้อสินค้าใหม่ ต้องการให้อบรมนอกสถานที่ กรุณาแจ้งฝ่ายขายเพื่อเสนอราคาเพิ่มเติมในส่วนนี้
การบริการในพื้นที่ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • บริการอบรมสอนการใช้งานสินค้า  ที่บริษัท เอพีแอล เอเซีย จำกัด
  (ทั้งลูกค้าที่ซื้อสินค้าใหม่และลูกค้าที่ซื้อใช้แล้ว)
  (ทั้งสินค้าที่อยู่ในระยะเวลารับประกันและหมดประกัน)
ไม่รับคืนสินค้า
 • สินค้าที่ซื้อแล้วบริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยนหรือ คืนสินค้าทุกกรณี
สินค้าซ่อม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบสินค้าที่ส่งซ่อม หลังจากบริษัทฯส่งใบเสนอราคาแจ้งลูกค้า แต่ลูกค้าไม่อนุมัติซ่อม
  หากลูกค้าไม่มาติดต่อรับสินค้าคืนภายใน 90 วัน 
Visitors: 58,944