CC220EW | Enhanced Wireless Refrigerant Charging Scale

CC220EW | Enhanced Wireless Refrigerant Charging Scale
เครื่องชั่งสำหรับชาร์จสารทำความเย็นแบบไร้สาย 
 Description
CC220EW ถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได
Compute-A-Charge CC220EW เป็นเครื่องชั่งที่ใช้แบตเตอรี่และมีความแม่นยำสำหรับการชั่งน้ำหนักการชาร์จและการกู้คืนสารทำความเย็น
ที่ใช้ในระบบ HVAC / R และอาจใช้งานในโหมด  MANUAL หรือ PROGRAMMABLE
สำหรับฟังก์ชันเพิ่มเติม CC220EW อาจทำงานเป็นเครื่องชั่งไร้สายโดยการจับคู่กับอุปกรณ์มือถือที่ใช้แอป CPS Link สิ่งนี้ช่วยให้ช่างเทคนิค
สามารถจัดระเบียบและจัดเก็บหรือส่งอีเมล ไซต์งาน, ติดตามถัง ™(การใช้สารทำความเย็น) และข้อมูลของลูกค้าไปยังผู้อื่น
CC220EW คุณสมบัติที่สำคัญ:
 • ความจุ: 220 ปอนด์ (100 กก.)
 • ความแม่นยำ: 0.015% ของการอ่าน [หรือ +/- ความละเอียดที่เลือก,แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า]
 • ความละเอียดในการแสดงผล: เลือกได้ 4 แบบที่เพิ่มขึ้นแตกต่างกัน
 • สัญญาณเตือนด้วยเสียงและภาพ: แจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อใกล้ถึงขีดจำกัด การเติม หรือกู้คืนที่ตั้งโปรแกรมไว้
ฟังก์ชันที่เพิ่ม (เมื่อจับคู่กับอุปกรณ์มือถือที่ใช้แอพพลิเค CPS เชื่อมโยง):
จัดระเบียบจัดเก็บหรือส่ง:
 • ข้อมูลงาน - ใบสั่งงาน,หมายเลข,ใบแจ้งหนี้,ลูกค้าและบันทึกข้อมูล
 • ข้อมูลลูกค้า – ชื่อ,ที่อยู่,อีเมล,โทรศัพท์,หมายเหตุ
 • บันทึกการทดสอบ - การวัด / ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ดำเนินการ
 • ส่งออก – ส่งไฟล์เฉพาะทางอีเมลไปยังลูกค้า,สำนักงานใหญ่ของคุณหรือคนอื่น ๆ

ระบบจัดการติดตามของถังสารทำความเย็น :

 • สินค้าคงคลังถัง - เก็บบันทึกแบบเรียลไทม์ของการจัดหาและการกู้คืนถัง,น้ำหนักและประเภทของสารทำความเย็น
 • การใช้สารทำความเย็น - ระบุตำแหน่งของงานเวลาและจำนวนที่จ่ายหรือกู้คืน
 • ดูแลการใช้สารทำความเย็นได้อย่างง่ายดาย/ บันทึกการกำจัดเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอากาศบริสุทธิ์ของ EPA
 • อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร
 
 Technical Library
Visitors: 103,381