น้ำมันแวคคั่มปั๊ม

VPOQ| Premium Vacuum Pump Oil
น้ำมันแวคคั่มปั๊มแบบพรีเมียม 
 Description
น้ำมันแวคคั่มปั๊มแบบพรีเมียม 
- ขนาด 950 มิลลิลิตร/ขวด

ทำไมจึงต้องเปลี่ยนน้ำมันแวคคั่มปั๊ม ?

- ควรเปลี่ยนน้ำมันแวคคั่มปั๊มทุก 50 ชั่วโมงของการใช้งาน 

  • เพื่อให้ได้ประสิทธิ์ภาพในการแวคคั่มที่ดี
  • ช่วยยืดอายุการใช้งานไม่ให้เกิดผลเสียต่อเครื่องแวคคั่มปั๊ม
Visitors: 182,311