ข่าวสาร&กิจกรรม

พิธีส่งมอบ เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ชนิดสารทำความเย็น ให้แก่กรมศุลกากร

 

Renewable  Energy  Asia Bangkok 2016

Ctech  Bangkok 2015

 

Bangkok RHVAC 2015

 

Bmam  Expo  Asia  Bangkok  2013

  

CNN - Global Warming Bangkok 2013

Video Breaking News Videos from CNN com A C unit 'time bomb'

Visitors: 145,574