True Spot Smoke Tester

True Spot® Smoke Tester
การอ่านควันที่แม่นยำในเวลาน้อยกว่าหนึ่งนาที
  • ตรวจสอบระดับควันในก๊าซไอเสียอย่างรวดเร็ว
  • สามารถรักษาอุปกรณ์เผาไหม้และเครื่องวิเคราะห์อิเล็กทรอนิกส์จากความเสียหายของเขม่า

 

 Description
วิธีการทดสอบควัน True Spot® ได้รับการยอมรับมานานแล้วว่าเป็นมาตรฐานที่ยอมรับสำหรับการทดสอบควันของเตาน้ำมัน.การทดสอบ
ปริมาณควันของก๊าซไอเสียใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งนาทีและกำหนดได้ง่ายโดยใช้โดยใช้สเกลที่มาพร้อมกับเครื่องมือ
True Spot®เป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ของงานบริการเตาน้ำมัน.ระดับควันที่สูงอาจทำให้เสียหายก่อนเวลาอันควรของเครื่องมือและอุปกรณ์การ
เผาไหม้,สามารถสร้างความเสียหายกับวิเคราะห์การเผาไหม้อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งราคาค่อนข้างแพง,และอาจบ่งบอกถึงการใช้เชื้อเพลิงมากเกินไป
 Specifications
Measurement						Indicates smoke level on a scale of 0 to 9

Common Fuels Requiring Smoke Tests			Oil 2, oil 4, oil 6, kerosene

Size (H x W x D)						14.0 x 2.75 x 1.5 in. (35.6 x 7.0 x 3.8 cm) with sample tube in clip 
and handle fully depressed

Sample Tube Length					11.5 in. (29.2 cm)

Weight							1 lb. (0.45 kg)

Warranty							1 year
Technical Library   Part Numbers   Accessories & Parts   Gas List
Visitors: 61,655