AM50 | Air Velocity Meter

AM50 | Air Velocity Meter
VELOCITOR™ เครื่องวัดความเร็วลม
 Description
เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัดที่มีความแม่นยำให้ความรวดเร็ว,วัดความเร็วลมที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการปรับสมดุลระบบ HVAC หรือกำหนด
คำนวณ CFM เทอร์โมคัปเปิล TYPE K ที่สะดวกติดตั้งอยู่ในใบพัดระยะไกลซึ่งให้การวัดอุณหภูมิการไหลออกของตะแกรง / ท่ออย่างรวดเร็ว
ตั้งแต่ 32 ถึง 122 F / 0 ถึง 50 C รวมอยู่ตารางแปลงค่าแบบเคลือบที่อ่านง่ายที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแปลงการวัดความเร็วอากาศเป็นการ
คำนวณ CFM ได้อย่างรวดเร็ว
จัดส่งพร้อมกระเป๋าใส่ที่ทนทานและได้รับการรับรองจาก CE
 Technical Library
Visitors: 175,034